Sökning: "Johannes Thornfält"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johannes Thornfält.

  1. 1. "Man behöver ju kommunicera på andra sätt, och då är det väldigt smidigt att kunna göra det centralt på en lärplattform" : Komvuxlärares upplevelse av digitala lärplattformar

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

    Författare :Andreas Hermansson; Johannes Thornfält; [2020]
    Nyckelord :LMS; Learning Management System; Digitalization; E-learning; Corona; UTAUT; LMS; Learning Management System; Digitalisering; E-learning; Corona; UTAUT;

    Sammanfattning : As a result of the ongoing worldwide pandemic of coronavirus disease the Swedish colleges, adult schools and high schools closed and switched to distance education. Beside the pandemic a report from the Teachers' Union was published in which it was found that many teachers are dissatisfied with the learning management systems used. LÄS MER