Sökning: "Johansson Ann"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Johansson Ann.

 1. 1. Hur kan sjuksköterskan identifiera äldremisshandel? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hedman Elin; Johansson Ann; [2023-03-16]
  Nyckelord :äldremisshandel; övergrepp; äldre; identifiera; misshandel; våld; våld i nära relationer; sjuksköterska; personcentrerad vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: God hälsa är en mänsklig rättighet oavsett ålder. Våld i nära relationer drabbar även äldre, och så kallad äldremisshandel är ett dolt folkhälsoproblem som drabbar en växande andel av befolkningen. Äldremisshandel kan innebära fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld samt försummelse. LÄS MER

 2. 2. Lush vs Social Media: It Can Cost to Stand by Your Values

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sophie Johansson; Madeleine Erikson; Ann Euler; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan matvanor och ångest : En systematiskt genomförd litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Ann-Sofi Johansson; Marie Lundholm; [2022]
  Nyckelord :Kost; ångest; ångestsyndrom; ätbeteende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den mänskliga länken mellan tanke och handling : Hur förskollärare använder sig av icke-verbal kommunikation i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ann-Christine Johansson; Kristal Abdal; [2022]
  Nyckelord :non-verbal communication; teaching; TAKK; preschool teacher; nursery school; children; Icke-verbal kommunikation; undervisning; TAKK; förskollärare; förskola; barn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärarna i förskolan använder och planerar för den icke-verbala kommunikationen i sin undervisning. För att kunna besvara syftet har vi utifrån två forskningsfrågor genomfört kvalitativa intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Samverkan inom den specialiserade socialtjänsten : - En kvalitativ studie om samverkan mellan socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd och socialsekreterare på enheten för missbruk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ann Johansson; Sanna Törnqvist; [2022]
  Nyckelord :discretion; collaboration; social work; street-level-bureaucracy; social service; handlingsutrymme; samverkan; socialt arbete; gräsrotsbyråkrat; socialtjänsten;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to examine how social workers collaborate with clients that have both financial aid and substance abuse problems. The study aimed to examine if the social workers experienced that there were limits in their work when collaboration takes place. LÄS MER