Sökning: "Johansson Familjeliv"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Johansson Familjeliv.

 1. 1. About Time – An Examination of the Threats Posed by Climate Change and the Protection of Individuals Against Them Offered by the European Convention of Human Rights

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Public international law; ECHR; human rights; climate change; risk; State responsibility; Environmental law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Anthropogenically caused climate change is now considered a reality. Recent climate scientific insights regarding climate-related risks, e.g. heat-waves, floods, droughts etc. LÄS MER

 2. 2. Meningen med LIV1 : Semiotisk karaktärsdesign för animation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Kaj Banfather; Kristofer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Stereotypes; banal nationalism; banal stereotypes; ethnic minority; semiotic analysis; character design; Stereotyper; banal nationalism; banala stereotyper; etnisk minoritet; semiotisk analys; karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Meningen med LIV1: Semiotisk karaktärsdesign för animation är en rapport skriven för ett examensprojekt utfört av Kaj Banfather och Kristofer Johansson som studerar Medie- och kommunikationsvetenskap: Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet. Projektets uppdragsgivare var organisationen Fryshuset, där en animation som beskriver ett av deras många sociala projekt LIV1, som går ut på att belysa det positiva med etnisk, kulturell och religiös mångfald, skulle skapas. LÄS MER

 3. 3. Avancemang inom IT – är glastaket splittrat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Maria Nyström; Hannah Johansson; [2012]
  Nyckelord :Karriär; Avancemang; Manligt och Kvinnligt; Glastak; Barriärer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnors underrepresentation inom IT-branschen är ett fenomen som än idag verkar bestå, och detta kvarstår trots att fler kvinnor på senare år verkat få upp ögonen för branschen som ett intressant alternativ att bygga en karriär inom. Dock är det fortfarande få kvinnor på högre chefspositioner i jämförelse med hur många män som återfinns på dessa poster, och frågan är varför? Har kvinnor och män från början olika förutsättningar att göra karriär inom IT som gör det lättare för män att avancera, eller beror kvinnornas underrepresentation på chefsposter faktiskt på att det helt enkelt finns färre kvinnor inom branschen som helhet? Finns det verkligen ett glastak, eller är det kanske så att situationen som den ser ut ger felaktiga indikationer på ett glastak? I denna studie användes enkäter i kombination med dokument för att undersöka hur män och kvinnor som är verksamma inom IT-branschen ser på sin arbetssituation och sina möjligheter till avancemang, och om deras åsikter skilde sig åt. LÄS MER

 4. 4. Att överleva ett hjärtstopp. Hur livskvalitén påverkas efter att ha drabbats av ett plötsligt hjärtstopp.

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Jessica Svensson; Elin Johansson; [2011]
  Nyckelord :Fysiska förutsättningar; hjärtstopp; kognitiva problem; livskvalité; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av ett plötsligt hjärtstopp. Ett hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga plötsligt upphör. Att drabbas av ett hjärtstopp och även överlevt upplevas som traumatiskt. LÄS MER

 5. 5. Hur förenar kvinnliga mellanchefer arbete och familjeliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Agneta Garpenskog; Annika Johansson; [2008]
  Nyckelord :kvinnliga mellanchefer; familjeliv;

  Sammanfattning : Dagens föränderliga och flexibla arbete har medfört möjligheter att självständigt planera sina arbetsuppgifter och arbetstider. Men det kan också utgöra ett alltmer gränslöst arbete där arbete och privatliv flyter ihop, vilket kan resultera i ett alltmer stressat liv (Andersson 1993). LÄS MER