Sökning: "Johansson Josefine"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Johansson Josefine.

 1. 1. Vad händer när en ungdom begår ett brott? : En komparativ analys av regelverken i Sverige, Danmark och Finlandavseende påföljdsval och straffmätning för ungdomar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av arbetsterapeutiska interventioner vid psykisk ohälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Josefine Johansson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; arbetsterapeutiska åtgärder; meningsfull aktivitet; rehabilitering; psykisk hälsa; mental ohälsa;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är idag en av de vanligaste sjukdomarna globalt, i Europa och i Sverige och beräknas öka ytterligare de närmsta åren. Psykiska sjukdomar stör en persons psykiska hälsa och kategoriseras som någon kombination av onormala tankar, känslor och beteenden. LÄS MER

 3. 3. "Sen ska jag plocka upp spillrorna av den här personen, vars liv kanske går under på grund av det här beslutet" : Gräsrotsbyråkraters perspektiv på lekmannastyre i barnplaceringsärenden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mimmi Hansson; Josefine Johansson; [2021]
  Nyckelord :Lekmannastyre; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; makt; socialt arbete; barnplaceringsärenden; familjehemsplaceringar; socialnämnd; LVU;

  Sammanfattning : The aim of this study was to give street-level bureaucrats in out of home placements in child protection the opportunity to give their perspective on the Swedish layperson model regarding child protection. Previous research lacks the perspective of street-level bureaucrats in child protection and more specifically lay person models hence the choice of topic for our essay. LÄS MER

 4. 4. "Jag hade kunnat sitta och träffa ungarna istället" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av organisatoriskt stöd vid ärendehandläggning av familjehemsplacerade barn och unga

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Johansson; Josefine Fälting; [2021]
  Nyckelord :Organisatoriskt stöd; socialsekreterare; familjehemsplacerade barn och unga; social barn- och ungdomsvård; ärendehandläggning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete av kvalitativ karaktär syftar till att analysera hur socialsekreterare beskriver att organisatoriskt stöd påverkar ärendehandläggningen vid familjehemsplaceringar av barn och unga. Studiens resultat baseras på fem semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare med erfarenhet av utredande- eller verkställande verksamhet av familjehemsvård. LÄS MER

 5. 5. Besökslistan i Cosmic : En undersökning på uppdrag av Bra Liv Rosenlund vårdcentral i Jönköping

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jenny Johansson; Josefine Nordquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER