Sökning: "John Örnbielke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden John Örnbielke.

 1. 1. Seniorers upplevelser av digitala möten för social delaktighet : En kvalitativ studie baserad på en digital intervention

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Michaela Tamm; John Örnbielke; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; social participation; digital support; intervention; eldery; Digitalisering; social delaktighet; digitalt stöd; intervention; äldre;

  Sammanfattning : Utvecklingen av teknik sker i snabb takt och på grund av Covid-19 ökades kraven på ytterligare ökad digitalisering. En utsatt grupp i detta sammanhang är seniorer, som drabbas av den digitala klyftan. Med åldern isoleras människor alltmer socialt och därmed finns det ett behov av ökad social delaktighet. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ analys utifrån unga vuxnas upplevelser av extremism representerat i media : "Det är hemskt men man har blivit avtrubbad från terrorattacker, det är helt sjukt”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jeanette Karlsson; Alexander Nyroos; John Örnbielke; [2019]
  Nyckelord :Empowerment; extremism; media literacy; mental health; young adults; Empowerment; extremism; media literacy; psykisk hälsa; unga vuxna;

  Sammanfattning : Extremism är ett aktuellt ämne och rapporteras kring regelbundet i media. En grupp som växer upp i denna miljö kring media och extremism är unga vuxna. Syftet med studien var att undersöka hur medias rapportering om extremism påverkar den upplevda psykiska hälsan hos unga vuxna. LÄS MER