Sökning: "John Östberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden John Östberg.

 1. 1. Hur yrkesverksamma musiker instuderar nytt material : man lär sig piano, men även annat, genom att spela piano

  M1-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :David Östberg; [2016]
  Nyckelord :musicians; study; pragmatism; learning by ear; time restraint; informal learning; musiker; instudera; pragmatism; gehör; tidsbrist; informellt lärande;

  Sammanfattning : Målet med den här undersökningen är att undersöka hur yrkesverksamma musiker lär sig nytt material. Undersökningen baseras på fem kvalitativa intervjuer som har genomförts enligt metoder från Kvale (2009). Intervjuerna har sedan tematiserats och analyserats baserat på nyckelord som uppmärksammats under intervjun. LÄS MER

 2. 2. Prisoner of War or Unlawful Combatant : An Evolution of International Humanitarian Law

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Östberg; [2006]
  Nyckelord :Prisoners of War; Unlawful Combatant; International Humanitarian Law; Guantánamo Bay; War on Terrorism; History; John Rawls; Constructivism;

  Sammanfattning : The construction of International Humanitarian Law and the norms regarding protection of prisoners of war have evolved as a reaction to the horrors of war. After September 11 and the following war on terrorism the notion of POWs has been widely debated. LÄS MER