Sökning: "John A. Warden III"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden John A. Warden III.

 1. 1. En oprövad luftmaktsdoktrin : En undersökning av det teoretiska stödet för svensk luftmaktsdoktrin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :David Iliescu Modrogeanu; [2020]
  Nyckelord :luftmaktsteori; luftmaktsdoktrin; luftmakt; militärteori; doktrin; John Warden III; Shaun Clarke;

  Sammanfattning : Swedish air doctrine does not present the origin of its concepts, nor does it support these with theoretical claims. In addition to this, the Swedish air doctrine has not been tested in a real life conflict. Therefore, it is considered unverified. The aim of this paper is to ascertain the theoretical support for the doctrine. LÄS MER

 2. 2. The leadership and understanding of the unexpected failure of Operation Rolling Thunder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Törnesson; [2020]
  Nyckelord :Warden; Pape; Operation Rolling Thunder; air power; Vietnam; bombing; USAF;

  Sammanfattning : Operation Rolling Thunder was a United States led operation, with the political aims of interdicting and preventing the North Vietnamese support of the South Vietnam rebellion, during the later stage of the Vietnam war. Despite being a superpower, Operation Rolling Thunder failed, and the USA lost the war. LÄS MER

 3. 3. "It was a massive bombing of all our systems" : en studie av John A. Wardens femringsmodell och NotPetya

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Hugo Hedén; [2020]
  Nyckelord :The Enemy as a System; Center of Gravity; CoG.; Warden; cyberrymden; cyberattack; NotPetya; strategi; kritiska sårbarheter;

  Sammanfattning : According to NATO Review, in 2013 it was estimated that over 97% of the world's telecommunications were transmitted via the internet and that this was a growing trend. This essentiality for communication means that information systems have become a natural target and point of attack in military actions and planning. LÄS MER

 4. 4. INFORMATIONSKRIGFÖRING I CYBERRYMDEN : en teoriprövande fallstudie av John A. Warden III:s teori på konflikten i Ukraina, 2013–2014.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Kesertzi; [2019]
  Nyckelord :John A. Warden III; femringsmodellen; Ukraina; informationskrigföring; strategi; cyberrymden;

  Sammanfattning : John A. Warden III is one of the leading contemporary air force theorists in the modern era. Warden´s five ring model has proved the ability to explain other dimensions of warfare, as Warden himself claims. A topic that had been receiving much attention is the relatively new arena of warfare, the so-called 'cyberspace'. LÄS MER

 5. 5. Stormakt vs. småstat : En studie om skydd av flygplan på marken

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Larsson; [2018]
  Nyckelord :Dispersed; Protection; Endurance; Motion; Air Base; Superpower; Small state; Spridning; skydd; uthållighet; rörelse; flygbas; stormakt; småstat;

  Sammanfattning : Stridsflygplan är en exklusiv resurs som är som mest sårbara när de står på marken. Med anledning av det osäkra omvärldsläget kring Östersjön så har Regeringen identifierat att in- vesteringar i flygbassystemet krävs för att öka flygstridskrafternas överlevnad i händelse av krig. LÄS MER