Sökning: "John Ahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden John Ahl.

 1. 1. Fondförvaltning : Går det fortfarande inte att generera en större riskjusterad avkastning än marknadens?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marcus Ahl Bollesparr; Michelle Andrea John; [2019]
  Nyckelord :Fund management; fund fee; active passive managed funds; risk adjusted returns.; Fondförvaltning; fondavgift; aktivt passivt förvaltade fonder; riskjusterad avkastning.;

  Sammanfattning : Många svenska hushåll fondsparar och 2018 uppgick fondsparandet i genomsnitt till 434 000 kronor per person. Nobelpristagaren Fama (1970) påvisade att det inte är möjligt att generera en högre riskjusterad avkastning än marknadens. LÄS MER

 2. 2. "That Little Box of Light" : The Presence of Photography in John Banville’s Ghosts

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Josefin Ahl; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER