Sökning: "John Arborgh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden John Arborgh.

  1. 1. Error Syntax : Tre bilduppgifter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

    Författare :John Arborgh; [2016]
    Nyckelord :programmering; bild; bildämnet; bilduppgift; syntax;

    Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka hur jag som bildlärare kan skapa förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet. Detta undersöker jag genom att designa tre bilduppgifter som har med programmering att göra. LÄS MER