Sökning: "John Berndtsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden John Berndtsson.

 1. 1. From Meaning to Breathing: Rationalization, Translation, Embodiment, and Cultural Meaning: Four Method Assemblages, Four Realities of Prechoreographed Group Exercise Instructing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mary Fraser Berndtsson; [2013]
  Nyckelord :prechoreographed; group exercise instructor; Les Mills; ANT; body-subject; ritual; method assemblage; Social Sciences;

  Sammanfattning : Group exercise-to-music classes have long been a popular keep-fit activity and long criticized for their so-called alienating and objectifying aspects. Today there is an ongoing trend from the “freestyle” type where instructors chose their own music and moves, to the “prechoreographed” type produced by corporations like Les Mills International (LMI). LÄS MER

 2. 2. En riktig liberal : En diskursteoretisk analys av Johan Norberg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonn Berndtsson; [2012]
  Nyckelord :diskursteori diskursanalys liberalism politik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en diskursteoretisk analys av debattören Johan Norbergs författarskap, med ett i stora drag enbart deskriptivt syfte som ämnar på ett strukturerat vis presentera det bakomliggande meningarna i Norbergs författarskap som ett uttryck för en politisk diskurs och beskriva dem i enighet med de teorier för diskursers formerande av Laclau och Mouffe som presenteras i uppsatsens teori och metodkapitel. Uppsatsens frågeställningar handlar om att identifiera de nodalpunkter och ekvivalenskedjor som utför centrala delar av Norbergs diskurs, vilket också görs i resultatdelen. LÄS MER