Sökning: "John Blund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden John Blund.

  1. 1. John Blund i Cyberspace : En undersökning om ungdomars sömn kopplat till deras användning av Informations- och Kommunikationsteknik

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för hälsa och kultur; Högskolan Väst/Avd för hälsa och kultur

    Författare :Lina Jonsson; Therese Karlsson; [2009]
    Nyckelord :Sleep; sleeping disoders; insomnia; adolescents; teenagers; ICT; Sömn; sömnstörningar; sömnproblem; ungdomar; tonåringar; IKT; Informations- och Kommunikationsteknik;

    Sammanfattning : Sömnstörningar hos ungdomar anses vara ett växande problem. Det finns misstankar om att ungdomarnas ökade användning av Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) är boven i dramat. Ungdomar upplevs spendera en allt större del av sin tid framför datorn, samtidigt som mobilen går varm av samtal och SMS. LÄS MER