Sökning: "John Claesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden John Claesson.

 1. 1. Jacka - Juni - 2020

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :John Claesson; [2020]
  Nyckelord :Textile; clothing; design; craft; Textile craft; material; sloyd; Stockholm; Sweden; Textil; kläder; design; hantverk; textilt hantverk; bruksföremål; mått; måttenhet; mätbarhet; aln; alnmåttet; växtfärgning; material; materiel; slöjd; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : I ett projekt under våren 2020 utformades en metod för att skapa klädesplagg, och en jacka producerades. Jacka - Juni - 2020 ställer sig frågande till modernitetens värderande och standardiserande efter siffror. LÄS MER

 2. 2. Bildlitteracitetens roll i en svensk bildundervisningskontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Denise Björkenstam; Jenny Claesson; [2018]
  Nyckelord :Bildlitteracitet; Bildspråk; Bildgrammatik; Kommunikation; Bildundervisning; Visuell litteracitet;

  Sammanfattning : Denna studie är en fortsättning på ett tidigare arbete på grundnivå inom samma område, där vi började utkristallisera det vi benämnt bildlitteracitet. Bildlitteracitet har vi definierat som visuellt tänkande, analys och tolkning samt kommunikation. LÄS MER

 3. 3. En flödesbeskrivning hos Transportenheten vid Örebro Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Andreas Claesson; John Roos; Anna-Mari Sinisalo; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER