Sökning: "John Cunningham"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden John Cunningham.

 1. 1. Dansen och pedagogiken : En undersökning ur ett estetiskt och etiskt perspektiv av dansens möjlighetsvillkor i sökandet efter kunskap och mening

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Paul Moerman; [2014]
  Nyckelord :Dance; Pedagogy; Arts and education; Dance and education; Aesthetics and education; Ethics and education; Philosophy of education; Philosophy of dance; Teacher education; Dans; Pedagogik; Konst och utbildning; Dans och utbildning; Estetik och utbildning; Etik och utbildning; Utbildningsfilosof; Dansfilosofi; Lärarutbildning;

  Sammanfattning : This thesis investigates conditions from an aesthetic and ethical viewpoint under which an artistic expression such as dance can exist in the realm of general education. In the thesis dance and education are regarded as acts of transgression and change. LÄS MER

 2. 2. Historia för alla? : Historieläromedel för gymnasieskolans yrkes- och studieförberedande program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :John Cunningham; [2013]
  Nyckelord :Läromedel; textanalys; GY11; historia;

  Sammanfattning : I de den nya läroplanen för gymnasieskolan GY11 blir historieämnet dels gymnasiegemensamt, det vill säga obligatoriskt, och dels delas det in i två olika kurser. 1a1 för de yrkesförberedande programmen och 1b för de studieförberedande programmen. LÄS MER