Sökning: "John Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden John Eklund.

 1. 1. Den Helige Ande i den johanneiska litteraturen Särskiljer sig den johanneiska litteraturens presentation av Den Helige Ande i jämförelse med resterande nytestamentliga texter och i så fall hur?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Antonia Eklund; [2021-01-28]
  Nyckelord :The Holy Spirit; Spirit; Spirit of truth; Paraclete; the Gospel of John; the First Epistle of John; The New Testament; Exegesis;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze how the Holy Spirit is presented in the Johannine writings, with the aim of getting a better picture of the Holy Spirit and to see whether the Holy Spirit is described with personal characteristics or not. I have used comparative analysis as my method, since I have compared the Johannine writings with the other texts in the New Testament. LÄS MER

 2. 2. Reconciliation through football. A study on the role of football in the reconciliation process of Rwanda.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nicholas Eklund; [2021]
  Nyckelord :reconciliation; Rwanda; football; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, during which Hutu and others who opposed the genocide were also killed, tore up the social fabric of Rwanda. The reconciliation effort has been immense involving actors from all walks of life all working with different methods and techniques. LÄS MER

 3. 3. Unequal opportunities in the knowledge economy : A social network analysis of formal and informalnetworks

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :John Eklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A new capitalistic era known as the knowledge economy has emerged since the middle of the 20thcentury, identified by ‘knowledge-based work’ and ‘immaterial labor’ generating innovation inleading-edge sectors, and recognized as a driver for economic change and future growth. As aspatial consequence, the importance of regions as economic entities has increased. LÄS MER

 4. 4. Främlingsvänligt motstånd : Kollektivt handlande vid demonstrationer mot främlingsfientlighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Eklund; [2017]
  Nyckelord :Motstånd; political opportunity structure; motrörelser; kollektivt handlande;

  Sammanfattning : Sveriges yngsta riksdagsparti Sverigedemokraterna har mött motstånd i form av demonstrationer. En form av motstånd vilket historiskt sett varit ovanligt i landet. Studien kartlägger hur dessa demonstrationer har tagit uttryck över en tioårsperiod, med syfte att se motrörelsens aktivitet och vilka taktiker som föredragits. LÄS MER

 5. 5. Beräkning av hissgejder

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :John Eklund; Michel El-Khouri; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En central komponent i ett hissystem är gejder. Dessa fungerar som ledskenor och styr hissen i dess färdriktning. De ser till att hissen hålls på plats och tar därför upp alla de krafter som av olika anledningar genereras av obalans i hissen. LÄS MER