Sökning: "John Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden John Eriksson.

 1. 1. Navigating through life with metaphors as a guide. : An analysis about mind style and metaphors in John Green's The Fault In Our Stars and its pedagogical use.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Frithiof Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Mind style; Metaphor; Reality; EFL Classroom; Upper Secondary School; Motivation.;

  Sammanfattning : This essay offers a literary study of John Green’s novel The Fault In Our Stars which was published in 2012. This thesis argues that Hazel and Augustus are portraying unorthodox mind styles, and they are demonstrating this with their use of and stance towards metaphors. LÄS MER

 2. 2. Portfolio Risk Modelling in Venture Debt

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :John Eriksson; Jacob Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Startup Default Probability; Venture Debt; Gaussian Copula; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Exposure at Default; Loss Given Default; Forecast; Linear Dynamic System; ARIMA Time Series; Monte Carlo Simulation; Linear Regression; Central Limit Theorem;

  Sammanfattning : This thesis project is an experimental study on how to approach quantitative portfolio credit risk modelling in Venture Debt portfolios. Facing a lack of applicable default data from ArK and publicly available sets, as well as seeking to capture companies that fail to service debt obligations before defaulting per se, we present an approach to risk modeling based on trends in revenue. LÄS MER

 3. 3. Vem definerar feminism? : En kritisk diskursanalys om den politiska diskursen kring feminism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tuva Eriksson; [2023]
  Nyckelord :feminism; vi och dem; politik; diskurs;

  Sammanfattning : Denna studie har haft till syfte att undersöka den politiska diskursen om feminism i artiklar från fyra olika tidskrifter med sympatiserande åsikter i linje med vänstersidan och högersidan i politiken. Samt att se hur dessa diskurser om feminism kan synliggöra sociala grupper och deras relationer till varandra. LÄS MER

 4. 4. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 5. 5. What factors are considered to be important for managers within Swedish municipalities to enable the diffusion of innovations within Green IT?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :John Eriksson; Marie Österberg; [2022]
  Nyckelord :Green IT; Diffusion of Innovation; Swedish municipalities;

  Sammanfattning : Sweden is divided into 290 municipalities. The municipalities are responsible for many services that generates significant amount of CO2 emissions. For example; energy, waste management andstreetlights. This emission can potentially be reduced by using Green IT - smart IT solutions that optimise the processes or reduces the energy needed. LÄS MER