Sökning: "John Fahlgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden John Fahlgren.

 1. 1. Migrering av transaktionstunga legacy-system : En fallstudie hos Handelsbanken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Viktor Tigerström; John Fahlgren; [2014]
  Nyckelord :legacy; legacy-system; transaktionstung; transaktionstunga; migrering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av styvhetsegenskaper hos ett nyutvecklat träbjälklag

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Pär Dover; Peter Berggren; John Fahlgren; [2006]
  Nyckelord :wooden floor system; wood-based beams; bending stiffness; FE-modelling; Träbjälklag; lättbalkar; böjstyvhet; FE-modellering;

  Sammanfattning : I samband med att intresset för att bygga högre trähus har ökat så krävs nya lösningar för att t.ex. kunna möta efterfrågan på stora öppna ytor och långa spännvidder. Träbjälklag med lång spännvidd har dock oftast svårigheter med att klara kraven på svikt och vibrationer. LÄS MER