Sökning: "John Hägerstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden John Hägerstrand.

 1. 1. Full Fart Framåt, Håll Tätt Bakåt?! : En studie om ekonomi och sportsliga resultats inverkan på allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :John Hägerstrand; Filip Olsson; [2017]
  Nyckelord :Sport performance; financial performance; Allsvenskan; football; Sportslig framgång; ekonomi; fotboll; Allsvenskan;

  Sammanfattning : The economics of football during the last decades has gone through a dramatic transformation. The most considerable change for both European and Swedish football clubs, is the ongoing increase of total revenues. Despite increasing revenues, several clubs experience financial problems and difficulties. LÄS MER

 2. 2. Svenska Elitfotbollsklubbars Ekonomiska Situation : en studie om sambandet mellan ekonomisk utsatthet och sportsligt resultat

  L3-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :John Hägerstrand; Kristofer Mårtensson; Filip Olsson; Adam Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Ekonomi; Sportsligt resultat; Fotbollsklubbar; Fotboll;

  Sammanfattning : Svensk Elitfotboll har på senare år blivit en bransch där pengar har fått en allt större roll. Bland annat har löner till spelare ökat och till det stora hela behöver en klubb inom svensk elitfotboll ha en god ekonomi, dels för att kunna konkurrera med andra klubbar men även för att erhålla elitlicens från Svenska Fotbollsförbundet. LÄS MER