Sökning: "John Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden John Karlsson.

 1. 1. When two become one : A study of the impact of sociocultural factors on the PMI process in cross-border M&As

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Olsen; John Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Cross-Border M As; Post-Merger Integration; Sociocultural Factors; Culture; Enablers; Constraints; Success Factors;

  Sammanfattning : There is a paradoxical realism as the number of cross-border mergers and acquisitions (M&As) increases on a global scale, despite the fact that organizations’ failure rate to generate the expected value from these cross-border M&As remains high. Researchers have argued that these failures have been connected to the post-merger integration (PMI) process in which multiple challenges are imposed. LÄS MER

 2. 2. Crowdfunding – ett verktyg för marknadsföring?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :John Karlsson; Albert Lundström Lindh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kausalitetsbegränsningar - Särskilt vid styrelse och VD´s skadeståndsansvar i aktiebolagslagen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Karlsson Heppich; [2019]
  Nyckelord :Kausalitetsbegränsningar; adekvans; normskyddsläran;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ analys utifrån unga vuxnas upplevelser av extremism representerat i media : "Det är hemskt men man har blivit avtrubbad från terrorattacker, det är helt sjukt”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jeanette Karlsson; Alexander Nyroos; John Örnbielke; [2019]
  Nyckelord :Empowerment; extremism; media literacy; mental health; young adults; Empowerment; extremism; media literacy; psykisk hälsa; unga vuxna;

  Sammanfattning : Extremism är ett aktuellt ämne och rapporteras kring regelbundet i media. En grupp som växer upp i denna miljö kring media och extremism är unga vuxna. Syftet med studien var att undersöka hur medias rapportering om extremism påverkar den upplevda psykiska hälsan hos unga vuxna. LÄS MER

 5. 5. Visualiseringsverktyg för migrerad kod : Ersättare till Guardien

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :John Eriksson; Tobias Karlsson; [2019]
  Nyckelord :GuardIen; Java; Graph database; Neo4j; Angular; FishEye; GuardIen; Java; Graph database; Neo4j; Angular; FishEye;

  Sammanfattning : Java is one of the most widely used programming languages used today. CSN that previously used 4 GL tool should now migrate to Java development, which means that there is a need for a tool to show dependencies and relationships in the migrated and newly developed Java code. LÄS MER