Sökning: "John Lindblad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden John Lindblad.

 1. 1. Hybrid Microwave Resonator-Nanoscale Conductor Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Daniel Larsson Persson; [2023]
  Nyckelord :Circuit Quantum Electrodynamics; Open Quantum Systems; Gaussian States; Two-Mode Two-Photon Jaynes-Cummings Model; Jaynes-Cummings Model; Lyapunov Equation; Phase-Space Description; Duan Criterion; Entanglement; Light-Matter Interaction; Mean Field; Double Quantum Dot; Harmonic Oscillator; Two-Mode Squeezing; Symplectic Form; GKSL Equation; Lindblad Equation; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Entanglement is a fundamental aspect of quantum computation and quantum information processes. In this work, we analyse the entanglement of two microwave resonators when connected to a semiconductor double quantum dot. LÄS MER

 2. 2. Ingredient-based Group Recommender for Recipes (IGR2)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :John Lindblad; Jonas Meddeb; [2022-02-16]
  Nyckelord :recommender systems; data science; user-generated content; contentbased filtering; singular value decomposition; recipes; food; group recommender systems;

  Sammanfattning : The number of food recipe options in modern society is vast and growing. While often being considered positive, the abundant options also lead to the so-called paradox of choice, i.e. that more options can lead to less happiness. LÄS MER

 3. 3. Planeringsverktyg för ett attraktivt centrum på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Gustaf Lindblad; John Olsson; [2022]
  Nyckelord :Förtätning; stadsplanering; centrumutveckling; landsbygdsutveckling; prickad mark; ägoväv; hustypsmatriser; Ingelstad; Växjö;

  Sammanfattning : I den genomförda studien undersöktes om det finns förutsättningar för en allt mer avfolkad landsbygd att skapa en ny flyttkedja från staden för en bättre social hållbarhet på kommunal nivå. Ingelstad, en mindre tätort i Växjös omnejd, ska tillsammans med Växjö kommun skapa en attraktivare centrumkärna genom förtätning. LÄS MER