Sökning: "John Lindskog"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden John Lindskog.

 1. 1. Hur metodstyrt ledarskap påverkas av nyckeltal

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :John Lindskog; [2019]
  Nyckelord :Lean; nyckeltal; ledarskap; metodstyrning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet undersöker hur metodstyrt ledarskap påverkas av nyckeltal och syftar till att öka förståelsen för det metodstyrda ledarskapets betydelse. Undersökningen genomförs som en fallstudie vid en fabrik inom en global koncern. LÄS MER

 2. 2. Är omsorg verkligen så viktig för små barns förmåga att lära?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annica Lindskog; [2019]
  Nyckelord :anknytning; förutsättningar; lek; lärande; omsorg; sociokulturell; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att undersöka ”Förskollärarnas syn på omsorg i förhållande till undervisning i förskolan”. Genom att undersöka detta område ville jag uppmärksamma omsorgens betydelse för de yngsta barnens möjligheter att införskaffa ny kunskap. LÄS MER