Sökning: "John Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden John Lindström.

 1. 1. Fill-in-the-Blank or Write an Original Sentence : A Comparison of Practice Materials for Vocabulary Retention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :John Lindström; [2020]
  Nyckelord :Vocabulary Acquisition and Retention; Practice Materials; Adult EFL Learners; Fill-in-the-Blank;

  Sammanfattning : Despite extensive research, a “best method” for teaching vocabulary has not been identified. The present study investigates the efficacy of two different practice materials for vocabulary retention, a fill-in-the-blank exercise and an original sentence writing exercise, from the hypothesis that a fill-in-the-blank exercise will be superior in terms of vocabulary retention on an immediate posttest. LÄS MER

 2. 2. Okonventionell penningpolitik och nettoutdelningar : En kvantitativ studie på amerikanska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :John Eriksson; Fredrik Lindström; [2020]
  Nyckelord :okonventionell penningpolitik; kvantitativa lättnader; nettoutdelningar; aktieåterköp; utdelningar; investeringar; belåning; malinvestments; signaleringshypotesen; fria kassaflödeshypotesen; moral hazard.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Simuleringsträningens påverkan på sjuksköterskans omhändertagande av en akut sjuk patient : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Lindström; John Svanberg; [2020]
  Nyckelord :Akut sjuk patient; Patientsäkerhet; Simuleringsträning; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sjukvården ska bedrivas patientsäkert och höga krav ställs på dess utövare att agera rätt i pressade situationer. Då det inte anses säkert eller etiskt korrekt att öva på patienter är sjukvården i behov av en form av utbildning för att kunna utbilda sin personal i så kallade högrisk- sällan-händelser. LÄS MER

 4. 4. Method for tracking orthogonal ribosomes in vivo using MS2coat protein

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Molekylärbiologi

  Författare :John Lindström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ribosomes are large macromolecules responsible for protein synthesisand they consist of both RNA and proteins. Each ribosome is made of one large and one small subunit. Even though the ribosome is one of the most studied machineries in the cell there is a gap in our understanding of how this macromolecule functions in vivo. LÄS MER

 5. 5. Text eller tabell : En studie om implicit och explicit ordinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :John Lindström; [2018]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; ordinlärning; implicit inlärning; explicit inlärning; substantiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilken inlärningsmetod som ledde till snabbast inlärning av substantiv, explicit eller implicita metoder. Hypotesen var att explicita metoder skulle vara överlägset sett till antalet inlärda substantiv över en begränsad tid. LÄS MER