Sökning: "John Lundebro"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden John Lundebro.

 1. 1. Interaktiv kontakthantering i diskussionsforum med Ajax

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :John Lundebro; [2006]
  Nyckelord :Internet; World Wide Web; Ajax; XMLHttp; Diskussionsforum;

  Sammanfattning : etta arbete undersöker den i många områden bristande interaktivitet som råder bland webbapplikationer, i synnerhet inom webbaserade diskussionsforum, och söker förbättra denna aspekt genom nyttjandet av tekniker för att utföra serverförfrågningar utan att störa användarens interaktion med webbsidan. En prototyp av ett XML-baserat diskussionsforum innehållande tre specificerade funktioner för ökad interaktivitet och responsivitet har utvecklats med en metod kallad Ajax. LÄS MER

 2. 2. Grenna Museum : Utveckling av administrerbar webbutik med ASP.NET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :John Lundebro; [2006]
  Nyckelord :ASP.NET; ADO.NET; C#; webbutveckling; webbutik; e-handel; administrationsgränssnitt;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar utvecklingen av en komplett webbsida för Grenna Museum innehållande en administrerbar webbutik. Implementationen är baserad på designoriginal från företaget Cargando. Baserat på denna design skapades grunden till webbsidan med hjälp av tekniker såsom XHTML och CSS. LÄS MER