Sökning: "John Mann"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden John Mann.

 1. 1. Obstruktiv sömnapné och livskvalité bland kvinnor och män : En deskripitiv enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :John Svartson; Ronja Ringvall; [2017]
  Nyckelord :obstructive sleep apnea; quality of life; mental health; obstruktiv sömnapné; livskvalité; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné en är sjukdom som innebär att man under nattsömnen drabbas av perioder då andningen upphör helt. För den drabbade kan detta leda till konsekvenser för den somatiska hälsan såväl som den psykiska. Tidigare forskning har även kunnat påvisa påverkan på patienternas livskvalité. LÄS MER

 2. 2. Blir vi mer aggressiva av att spela våldsamma pc/tv-spel? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :John Eklöf; [2015]
  Nyckelord :Violent videogames; Aggression; Buss-Perry-Questionnaire; Questionnaire study; Våldsamma pc tv-spel; Aggressivitet; Buss-Perry-Questionnaire; Enkätstudie;

  Sammanfattning : En kvantitativ enkätstudie genomfördes för att undersöka samband mellan att spela våldsamma pc/tv-spel och aggressivitet. Urvalet bestod av tillgängliga respondenter på Facebook och GameReactors Facebooksida där enkäten delades. 123 stycken deltog i undersökningen varav 85 män och 38 kvinnor. LÄS MER

 3. 3. How an Organization can Work better with their Suppliers DHL Express in Borås and their Recruitment Companies

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Sigfrid Antonsson; [2008]
  Nyckelord :recruitment companies; dhl express; dhl express in borås; complexity theories; game theory; lean; contracts; interviews; prisoners’ dilemma;

  Sammanfattning : When a project work was performed at DHL Express in Borås in spring 2007 the time of theprocesses at the terminal was measured. DHL Express in Borås is working with tworecruitment companies and the employees could therefore be divided into two groups; thepermanent employees and the hired employees. LÄS MER