Sökning: "John Paulsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden John Paulsson.

 1. 1. Vietnamkriget i film : Mottagandet i Sverige 1978–79 av den första vågen av filmer efter krigets slut

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Paulsson; [2020]
  Nyckelord :filmvetenskap; Vietnamkriget; receptionsteori; postkolonialism; filmgenre; nationell identitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker relationen mellan amerikanska krigsfilmer om Vietnam och det samtida mottagandet av dessa i Sverige. Frågeställningen lyder: Hur mottogs den första vågen av filmer med anknytning till Vietnamkriget som nådde de svenska biograferna 1978–79? Den historiska receptionsstudien utgår från samtida tidningsartiklar och recensioner från Kungliga Bibliotekets arkiv för svenska dagstidningar som berör åtta utvalda filmer: Hjältar (Heroes, Jeremy Paul Kagan, 1977), Rolling Thunder (John Flynn, 1977), The Boys in Company C (Sidney J. LÄS MER

 2. 2. Produktionsplanering och lagernivåer : En undersökning gällande utjämnad produktion på Jonsson & Paulsson Industri AB

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :John Lundberg; Victoria Blomström; [2016]
  Nyckelord :Produktionsplanering; produktionsschema; leveransprecision; taktad produktion; utjämnat flöde; beläggningsgrad;

  Sammanfattning : Jonsson & Paulsson Industri AB (JP) är ett företag beläget i Östersund som tillverkar plåtbaserade delsystem och produkter. JP står inför ett större projekt som syftar till att reducera ledtiden, minska fabriksytorna och höja företagets leveransprecision. LÄS MER

 3. 3. Från dekoration till funktion 1930-1940-talens villaträdgårdar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Madeleine Nilsson; [2012-11-02]
  Nyckelord :Arts and Crafts; Functionalism; Modernism; Private House Garden; Landscape Architect;

  Sammanfattning : This bachelor thesis investigates private house gardens in the Swedish city Karlstad in the 1930s and 1940s. The purpose is to identify whether, and if so, in what degree plants, material and structures are preserved in the gardens from the architect´s original intention. LÄS MER

 4. 4. Organisationsförändring inom komplexa organisationer -En fallstudie kring Lean Healthcare vid Universitetssjukhuset i Lund-

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Jedeur-Palmgren; Gabriel Treschow; Jan Arnheim; [2012]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Lean Healthcare; Universitetssjukhuset i Lund; John P. Kotter. ; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel Organisationsförändring inom komplexa organisationer - En fallstudie kring Lean Healthcare vid Universitetssjukhuset i Lund Seminariedatum 2012-01-12 Ämne/Kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare Jan Arnheim, Gabriel Treschow, Filippa Jedeur-Palmgren Handledare Rolf Larsson, Gert Paulsson Nyckelord Organisationsförändring, Lean Healthcare, Universitetssjukhuset i Lund, John P. Kotter. LÄS MER

 5. 5. E-tjänst för kommunal och regional utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :John Paulsson; Caroline Zheng; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med att denna rapport är att bidra till en del av försudien för RIGES-projektet, som är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsviks kommun. Rapporten undersöker hur ett GIS1 samt en bygglovsansöknings-process ska konstrueras ur ett användarvänlighetsperspektiv. LÄS MER