Sökning: "John Rawls"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden John Rawls.

 1. 1. Justification for Transnational Environmental Civil Disobedience

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Linus Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Civil Disobedience; Climate Change; John Rawls; Political Obligation; Transnationalism;

  Sammanfattning : The following essay argues that Transnational Civil Disobedience may be justified when it is applied to questions relating to global climate change. Civil Disobedience as a politically motivated form of lawbreaking posits questions regarding political obligation and citizenship and such questions are amplified when applied to the transnational level. LÄS MER

 2. 2. Mot en kritisk filosofisociologi - En studie om uppdelningen mellan den analytiska och kontinentala filosofin som uttryck för varans dualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Daniel Widén; [2021]
  Nyckelord :Sociology of philosophy; Marx s critical theory; Postone; Commodity; Analytical philosophy; Continental philosophy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is twofold: First, the possibilities of constructing a theory of sociology of philosophy by considering Moishe Postones reinterpretation of Marx's critical theory is explored. This critical sociology of philosophy is constructed upon Postones notion that capitalist modernity is constituted by peculiar social relations grounded on the category of the commodity, more specifically, its dualistic nature between an abstract and a concrete dimension. LÄS MER

 3. 3. Ett rättvist röstningssystem? : Det amerikanska röstningssystemet i förhållande till tre rättviseteorier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Rättvisa; USA; John Rawls; Thomas Hobbes; Robert Nozick; rösträtt;

  Sammanfattning : Justice, and what is just, have been discussed by many with no true definition to go by and both political and moral theories alike have tried to find the right definition of what justice is supposed to be. This study will use three political theories to tackle the question if the american election system can be considered just or unjust. LÄS MER

 4. 4. Civil olydnad i Sverige : - Går det att rättfärdiga?

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Laura Domeij; [2020]
  Nyckelord :Civil olydnad; John Rawls; Straffrätt;

  Sammanfattning : John Rawls defines civil disobediance as a ”public, nonviolent, conscientious yet political act contrary to law usually done with the aim of bringing about a change in the law or policies of the government.” (Rawls, 1999:320). Rawls has developed a theory of civil disobediance that has been widely discussed (Månsson, 2004:153). LÄS MER

 5. 5. Blir det likvärdigt när vi gör olika? : En kvantitativ studie om dokumentation av extra anpassningar i några grundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Charlotta Norlin Carlsson; Cecilia Engstrand; [2020]
  Nyckelord :dokumentation; digitala lärplattformar; enkätstudie; extra anpassningar; John Rawls; likvärdighet;

  Sammanfattning : Skollagen reglerar inte hur dokumentation av extra anpassningar genomförs. Detta beslut fattas av rektor eller skolhuvudman på varje enskild skola. Denna valfrihet kan leda till skillnader i hur dokumentationen utförs vilket i slutänden kan påverka likvärdigheten för elever. LÄS MER