Sökning: "John Rolfsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden John Rolfsson.

 1. 1. MERGING MOMENTUM -THE EFFECTS OF COMBINED CRASH MITIGATING STRATEGIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Kavleskog; John Rolfsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :momentum; momentum strategies; merging momentum; momentum crash; dynamic momentum; absolute strength momentum; extreme absolute strength momentum; risk-adjusted return; crash mitigating momentum;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. An analysis of the usage of preferred stock in Sweden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Rolfsson; Erik Åkerlind; [2018-06-29]
  Nyckelord :Preferred stock; Financial distress; Agency cost;

  Sammanfattning : This paper aims to explain why the few issuers of preferred stock in Sweden have chosen to issue this historically unpopular instrument. We examine characteristics of the issuers of preferred stock related to two possible explanations, the financial distress hypothesis and the agency costs hypothesis, relative to non-issuers. LÄS MER

 3. 3. Viktig och utbytbar -en studie om handläggarens roll i klientens liv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :John Pettersson; Sofia Rolfsson Odby; [2014-02-18]
  Nyckelord :handläggare; klient; funktion; relation; Socialtjänsten; symbolisk interaktionism; ;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ta reda på vilken funktion handläggaren får i klientens liv underutredningsarbetet. Vi vill veta hur relationen ser ut, vilka förväntningar som finns hos de bådaparterna och hur organisationen ser på handläggarens roll i utredningsarbetet. LÄS MER