Sökning: "John Rosén"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden John Rosén.

 1. 1. Idrottsevenemangets påverkan och betydelse : En kvalitativ studie om gemensamt värdeskapande på idrottsevenemang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jakesevic Antonio; Karlsson John; Rosén Adam; [2020]
  Nyckelord :Marknadsföring; Värdeskapande; Upplevelse; Sinnesmarknadsföring; Servicelogik; Coronapandemi; Idrottsförening; Publik; SHL;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how value is created in the relationship between company and consumer. Create an understanding of how value creation occurs between sports associations and visitors through sensory marketing and service logic. LÄS MER

 2. 2. E-handels baksida - Hur företag och kunder ser på returer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :John Bäckrud; Louise Rosén; [2017]
  Nyckelord :Returhantering; E-handel; Kundbeteende; Miljömedvetenhet; Miljöpåverkan; Gatekeeping; Avoidance; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning E-handeln ökar i Sverige och med detta följer även de returer som sker inom e-handeln. Särskilt inom klädbranschen är returer höga och kan ligga på nivåer upp emot 50 %. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie av två submaximala cykelergometertest för beräkning av maximal syreupptagningsförmåga (VO2max)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Simon Holstensson; John Christiansson Rosén; [2015]
  Nyckelord :Comparison; aerobic; submaximal; test; cycle ergometer; Åstrand; Ekblom-Bak;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Maximal oxygen uptake (VO2max) is an important predictor for cardiovascular health. VO2max is often calculated using submaximal tests in clinic. Ekblom-Bak (EB-test) test is a new submaximal cycle ergometer test for calculating VO2max based on differences in heart frequency between two different workloads. LÄS MER

 4. 4. Vindkraft eller kärnkraft - En jämförelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :John Rosén; [2013-09-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The scope of this project is to make a comparison of costs associated with wind and nuclear power in order to decide which one of these is the most suitable in the case of an increased demand for electricity. It is also investigated if there are other factors that can influence the choice of energy source. LÄS MER

 5. 5. Strategins inverkan på chefers upplevda informationsbehov

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lars Rosén; Niklas Nilsson; Pontus Wedenlid; John Bäckman; [2003]
  Nyckelord :Generiska strategier; informationsbehov; chefer; Porter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi vill undersöka kopplingen mellan företagens strategi och chefernas informationsbehov. Vi gör detta för att se hur chefernas informationsbehov ter sig utifrån vår tolkning av Porters teorier. LÄS MER