Sökning: "John Stuart Mill"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden John Stuart Mill.

 1. 1. Militära interventioner och klassisk liberalism : En idéanalys av John Locke och John Stuart Mill

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustaf Reinfeldt; [2021]
  Nyckelord :militära interventioner; klassisk liberalism; libertarianism; internationella relationer; utrikespolitik; John Locke; John Stuart Mill; teoretisk kontinuitet; politisk filosofi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att rättfärdiga militära interventioner med stöd i klassisk liberal politisk teori. För ändamålet har de klassiskt liberala filosoferna John Locke och John Stuart Mill analyserats. Undersökningen är utförd medelst en text- och idéanalys av några av filosofernas portalverk. LÄS MER

 2. 2. Trygga - eller Tryggare - Rum? En kvalitativ Studie om Trygga Rum för HBTQ+ Personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Keyla Fagerström; [2021]
  Nyckelord :HBTQI; trygga rum; safe spaces; media; safety; identity; freedom of speech; LGBTQ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore the social concept of Safe Spaces from the point of view of LGBTQ+ peoples’ own opinions, critique and experiences. The method used was qualitative text analysis on 23 debate articles selected from Swedish media. LÄS MER

 3. 3. Har rösten ett värde? : En kvantitativ studie som söker svar om röstens värde i förhållande till yttrandefriheten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felicia Vårnäs; [2020]
  Nyckelord :Cancel-culture; raderingskultur; sociala medier; röstens värde; yttrandefrihet; Couldry; nyliberalism; modernister; postmodernister; anti-modernister.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka attityder och värderingar som finns inom en grupp människor gällande röstens värde i förhållande till yttrandefriheten. Svaren har sökts genom att formulera frågeställningar om röstens värde och process utifrån Nick Couldrys (2010) röstteori. LÄS MER

 4. 4. Tiggeriförbud i Sverige: förenligt med individens frihet? En normativ givet att-analys av riksdagsdebatten om ett införande av ett nationellt tiggeriförbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Nationellt tiggeriförbud; tiggare; normativ givet att-analys; individens frihet; deontologi; konsekvensialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2016, the Swedish government released a comprehensive report stating that since 2012, the presence of beggars had become a common sight in towns and cities throughout Sweden. Furthermore, most of the beggars came from Romania and Bulgaria, where they faced discrimination and had few opportunities to support themselves and their families Later, in 2018, the administrative court made a ruling which allowed the municipality of Vellinge to forbid the “passive collection of money” in certain geographical areas. LÄS MER

 5. 5. The Free Speech of Hong Kong's National Security Law : An analysis from the perspective of John Stuart Mill’s four grounds of free speech

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Christoper Gajaweera; [2020]
  Nyckelord :National Security Law; Hong Kong; China; Free speech; John Stuart Mill;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze and determine if the National Security Law implemented in Hong Kong is in contradiction or in accordances with John Stuart Mill’s four grounds of free speech. What contradictions or accordances can be found between the law and the four grounds of free speech? The theoretical background for this essay consists of information about the relation between Hong Kong and China, the law and its contents, definition of the four grounds of free speech and the protection of free speech in other forms. LÄS MER