Sökning: "John Wahlström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden John Wahlström.

 1. 1. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 2. 2. Luftmakt i humanitära interventioner : en prövning av Wardens teori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Oskar Wahlström; [2018]
  Nyckelord :Warden; Odyssey Dawn; Unified Protector; Deliberate Force; Warden; luftmakt; humanitära interventioner; Libyen; Bosnien; Odyssey Dawn; Unified Protector; Deliberate Force;

  Sammanfattning : Air power has shown its usefulness throughout many wars and has been an effective tool for military interventions during the last decades. How airpower should be applied has been a highly debated topic for as long as it has been around. However, its use in humanitarian interventions is comparatively unresearched. LÄS MER

 3. 3. Luftmakt i humanitära interventioner : en prövning av Wardens teori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Oskar Wahlström; [2018]
  Nyckelord :Warden; Odyssey Dawn; Unified Protector; Deliberate Force; Warden; Luftmakt; Humanitära interventioner; Libyen; Bosnien; Odyssey Dawn; Unified Protector; Deliberate Force;

  Sammanfattning : Air power has shown its usefulness throughout many wars and has been an effective tool for military interventions during the last decades. How airpower should be applied has been a highly debated topic for as long as it has been around. However, its use in humanitarian interventions is comparatively unresearched. LÄS MER

 4. 4. Barns moraliska utveckling : en teorigrund med anknytande undersökning för vidare praktisk handling 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Mattias Wahlström; [1997]
  Nyckelord :religionsdidaktik; religionspedagogik; etik; moral; moralutveckling; värdegrund i skolan; religionsundervisning; religionskunskap; ämnesdidaktik; Kohlberg; Piaget; Eisenberg; Gilligan; Gibbs; ungdomsforskning; utvecklingspsykologi; etiskt dilemma;

  Sammanfattning : Detta är ett arbete som visar en del av de teorier som finns inom moralutvecklingen idag. Tyngdpunkten har lagts på Lawrence Kohlberg och hans stadieutveckling. Därtill kommer kritiker till dessa teorier att tas upp. LÄS MER