Sökning: "John Williams"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden John Williams.

 1. 1. ”Ni är inte bättre än de djur ni dödar.” En existentialistisk läsning av Butcher’s Crossing möter ett ekokritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2019-04-01]
  Nyckelord :John Williams; Butcher’s Crossing; existentialism; ekokritik; exploatering; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; meningen med livet; pastoral; the frontier; amerikansk litteratur;

  Sammanfattning : This paper examines how John Williams novel Butcher’s Crossing can be understood through the perspectives of existentialism and ecocritisism. The novel depicts the Midwestern United States in the early 1870s; Butcher's Crossing is the name of a small isolated hunting city in Kansas, where the novel's protagonist Will Andrews travels. LÄS MER

 2. 2. Re-examining the dynamics of the Milky Way with new distance estimates

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :John Wimarsson; [2018]
  Nyckelord :Milky Way dynamics; Gaia; distance estimates; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The use of reliable distance estimates is key to derive accurate three-dimensional velocities of celestial objects. Systematic overestimation and large uncertainties in the distances will thus provide misleading information of an object's kinematics. LÄS MER

 3. 3. Stoner vs. Lyhne : Döden som den moderna apokalypsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Beatrice Erkers; [2018]
  Nyckelord :Stoner; John Williams; Niels Lyhne; J.P. Jacobsen; Död; litteratur; apokalyps; Frank Kermode; modern apokalyps; modern roman; tidigmodern roman; senmodern roman; fiktiva biografier; fictitious biographies; gränsögonblick; limit situations; Karl Jaspers;

  Sammanfattning : En komparativ analys av dödsskildringar i två moderna romaner, Niels Lyhne skriven av J.P. Jacobsen och Stoner av John Williams. Diskuterar den moderna apokalypsen, utvecklingen från tidigmoderna till senmoderna romaner och Karl Jaspers gränsögonblick. LÄS MER

 4. 4. Contrasting Identities : A Study of Power and Freedom in the Roman Empire As Depicted in John Williams’ Augustus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Artem Rakov; [2017]
  Nyckelord :Augustus; Julia; John Williams; The Roman Empire; storytelling techniques; the feminine identity; the masculine identity;

  Sammanfattning : Upon being announced as one of the winners of the 1973 National Book Award, John Williams’ novel Augustus (1972) was classified as a book of a supposedly more traditional form compared to John Barth’s experimental work Chimera (1972) that Augustus shared the prize with that year. This essay will examine John Williams’ novel Augustus, with the purpose of analysing two of the novel’s main characters, Augustus and his daughter Julia. LÄS MER

 5. 5. Att testa på för att förstå

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :André Olsson; Sebastian Renfro; [2015]
  Nyckelord :Gatukonst; graffiti; offentliga rum; lagliga väggar; appropriation; territorium;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse för gatukonstpraktiken, dess problematik samt eventuella brottsförebyggande åtgärder. I studien används termen gatukonst som ett samlingsnamn för både graffiti och gatukonst. LÄS MER