Sökning: "John"

Visar resultat 11 - 15 av 1895 uppsatser innehållade ordet John.

 1. 11. "Allt annat än ett ja..." : En genusvetenskaplig analys av det sexuella samtyckets konstruktion i lagstiftningsprocessens publikationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Hilda Broqvist; [2019]
  Nyckelord :sexual offences legislation; consent; script theory; heteronormativity;

  Sammanfattning : In 2014, the Swedish Government decided to review the sexual offences legislation, in order to introduce a consent-based regulation. The main argument in support of a consent-based legislation is that it will change the norms and attitudes regarding gender and sexuality, thereby decreasing the occurrence of sexual violence in society. LÄS MER

 2. 12. Rawls, politiken och familjen : En kritisk diskussion av John Rawls rättviseuppfattning som filosofiskt ramverk för rättvisa familjeförhållanden och rättvis familjepolitik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Rasmus Fransson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay aims to critically discuss John Rawls’ theory of “Justice as Fairness” with prime focus on Rawls’ view of the family and its role in a politically just society. Feminist critics, Susan Moller Okin and others, have suggested that Rawls’ theory fails to address issues of gender structured inequalities in society and within families. LÄS MER

 3. 13. Hedonic value of social media sharing : A quantitative study of how intentions to share affects hedonic value

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Tim Benda; John Lindblom; Viktor Olsson; [2019]
  Nyckelord :Hedonic value; Intention to share social media; Social presence; Easy connection; Social conversation.;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to explain the relation between motivations of intention to shareon social media and hedonic value. There has been a deductive approach to the research ofthe paper. The data which have been gathered has been done in a quantitative manner, bymaking use of a survey. LÄS MER

 4. 14. Krav eller resurs? En kvalitativ studie om hur pedagoger upplever arbetskrav och arbetsresurser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Andersson; John Björkhem; [2019]
  Nyckelord :Pedagog; Resurs; Krav; COPSOQ; utbrändhet; skola; job demand resource modell; JD-R; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Denna uppsats visar med utgångspunkt i JD-R (Job Demand-Resources) modellen som tolkningsmodell att pedagoger kan uppleva krav (job demands) som både krav och resurs, detta utifrån en individuell bedömning av situationen. Den visar även att dessa upplevelser är dynamiska och kan ändra sig över tid. LÄS MER

 5. 15. Critical thinking produces lasting knowledge : A litterateur study on why critical thinking is necessary for student’s development, Illustrated through the high school subject religion and science in religion studies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nicole Annis; [2019]
  Nyckelord :Critical thinking; Religion and science; Lgr11; Education; Pedagogy; John Dewey; Pragmatism; Marxism; Natalism; Hannah Arendt; Paulo Freire;

  Sammanfattning : This essay will present a discussion about why critical thinking is crucial for student’s long-term development with the subject religion and science in high school religion as an example of how this can be fulfilled. Three different theories will be applied in this essay in order to form a comprehensive discussion. LÄS MER