Sökning: "John"

Visar resultat 16 - 20 av 1895 uppsatser innehållade ordet John.

 1. 16. ”Man är ju socionom, men också chef, så jag är både och” : En intervjustudie om upplevelsen av rollkonflikt hos enhetschefer inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patrik Persson; Karin Kallin; [2019]
  Nyckelord :Profession; Leadership in social work; Occupational identity; Identity; Professional social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : “I am a social worker, but also a manager, so I'm both” - A interview study about how managers experience the role conflict within the social services. The aim of this study was to describe and analyze how managers experience the role conflict within social services. LÄS MER

 2. 17. Öppningsbara fönster utan karm i liv med skalmursfasad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Holst; John Otto Nyström; [2019]
  Nyckelord :Windows; facade;

  Sammanfattning : Målet med studien är att finna en lösning och skapa en konstruktion vars arkitektoniska uttryck skall medföra ett öppningsbart fönster utan karm som skall ligga i liv med fasadens yttre sida. Det som beslutades i ett tidigt skede av examensarbetet var att typväggen skulle vara en skalmur. LÄS MER

 3. 18. Den kluvna liberalismen : Hur debatten om religiösa friskolor kan förstås ur olika liberalismkonceptioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Victor Landing; [2019]
  Nyckelord :Liberalism; frihet; jämställdhet; rättvisa; religiösa friskolor; John Locke; John Rawls;

  Sammanfattning : Baserat på olika vetenskapliga och filosofiska definitioner av vad liberalismen kännetecknas av så åsyftar denna uppsats att ge klarhet i vilken liberalismkonception som tre olika svenska riksdagspartier använder sig av i debatten om religiösa friskolor. Det stora fokuset för uppsatsen är att beskriva hur liberalismen kan se olika ut beroende på hur man väljer att värdera olika liberala begrepp. LÄS MER

 4. 19. Utomhuspedagogik : Pedagogernas förhållningsätt och praktiska arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Loida Innala; [2019]
  Nyckelord :pedagogue; outdoor pedagogy; perception; teaching; activities; pedagog; utomhuspedagogik; förhållningssätt; undervisning; aktiviteter;

  Sammanfattning : Globalization and technology advancement has brought both benefits and dilemma to our society. It has vastly revolutionized the lifestyle of the individual and made children spend more time in front of the television and with their gadgets, compared to the lifestyle fifty years ago. LÄS MER

 5. 20. Oh my god, she’s a boy! The online afterlife of Sleepaway Camp (1983, Robert Hiltzik)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Emma Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Sleepaway Camp; LGBTQ; queer; netnography; cult; camp; identity.; Social Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This study aims to examine the online afterlife of the slasher film Sleepaway Camp (1983, Robert Hiltzik) and how this afterlife relates to the queer elements in the film and its role as a cult film. By combining analytical perspectives and tools deriving from film studies and media studies, through applying film analysis as a method and using a netnographic approach, the fields complement each other without cancelling each other out. LÄS MER