Sökning: "John"

Visar resultat 6 - 10 av 2189 uppsatser innehållade ordet John.

 1. 6. We've Got Nothing to Hide - A qualitative study of how corporate identity influence Swedish fashion companies’ commitment to supply chain transparency as a way to compete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Isabelle Båth; John Ekberg; [2020-06-23]
  Nyckelord :Transparency; Supply chain transparency; Corporate identity; Rationales for transparency; Fashion industry; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 7. ETT GÄNG DEFINITIONER En diskursanalys om medias framställning av gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Västilä; John Widerfjell; [2020-01-15]
  Nyckelord :gang related crime; organized crime; discourse analysis; social constructivism; media; criminality; social problems.;

  Sammanfattning : According to politicians, experts and journalists a wave of gang related crime has washed over Sweden and is a threat to the country’s safety, welfare and unity. With media as a tool, it is described both as a social problem as well as an urgent national crisis. This essay concerns discourses on the portrayal of gang related crime in the media. LÄS MER

 3. 8. ”Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig” : Betydelsen av hoi Ioudaioi i Joh 18:1–19:22

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Martin Winberg; [2020]
  Nyckelord :hoi Ioudaioi; Johannesevangeliet; judarna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. Projektplaneringens hantering av big data : En studie av företag som utvecklar medicinteknsika produkter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :WILLIAM DJURSÉN; JOHN SÖDERBERG; [2020]
  Nyckelord :Big data; Medtech; Project management; problems and opportunities; Big data; Medtech; Project management; problem och möjligheter;

  Sammanfattning : En ökad användning av teknologi inom det medicinska fältet har öppnat möjligheter att använda patientdata i nya medicintekniska produkter. Genom användningen av sensorer och appar har det skapats en stor mängd patientdata. I detta sammanhang har begreppet big data inträffat. LÄS MER

 5. 10. Demokrati och fostran. Skolans eller hemmets ansvar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Sundström; [2020]
  Nyckelord :democracy; Dewey; moral education; teachers and parents;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate relationships between pupil´s homes and schools, and parents and teachers, in terms of moral education and democracy. What tensions and conflicts exist, and how do they manifest themselves in practice? More precise research questions are: 
1. LÄS MER