Sökning: "Johnna Arlid"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johnna Arlid.

 1. 1. ATT VARA VERKLIGHETENS TOLK - Estetik, politik och gestaltningen i dokumentär scenkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johnna Arlid; [2021-11-17]
  Nyckelord :Culture; documentary performing arts; Documentary theatre; Aesthetics; Politics; Authenticity; Identification; Democracy; Post-democracy; Agonism;

  Sammanfattning : The 2013 Culture Programme for Gothenburg City together with Sweden’s national cultural policy objectives shows grand expectations on art and culture to contribute to growth, social progress, and democracy. Simultaneously, arts intrinsic value is highlighted in these objectives, a value also discussed to a great extent in contemporary debate on culture. LÄS MER

 2. 2. Kvinnans plats i historien : ett elev- och lärarperspektiv på den gymnasiala historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Johnna Arlid; [2006]
  Nyckelord :Historiedidaktik; historieundervisning; kvinnohistoria; genusperspektiv;

  Sammanfattning : SammanfattningGenusperspektiv på undervisning och lärande är något som allt mer efterfrågas i samhällsdebatten, och föreskrivs även i de övergripande målen i styrdokumenten. Syftet med denna studie är att utifrån dessa tankar om behovet av ett genusperspektiv belysa hur mycket och på vilket sätt kvinnan genom historien tas upp i gymnasiets historieundervisning och relatera detta till de genusteorier som finns angående historieforskning och historieundervisning. LÄS MER