Sökning: "Johnny Gustafsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johnny Gustafsson.

 1. 1. Hur reducerar vi miljöpåverkan inom utbildning och yrkesliv? : En undersökning inom el och måleribranschen gällande strävan att nå hållbar utveckling för att lyfta in kunskapen i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Mattias Gustafsson; Johansson Johnny; [2012]
  Nyckelord :El och Måleri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Val av gårdsmäklare och genom vilka kanaler det passerar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

  Författare :Kenneth Jonsrud; Johnny Gustafsson; [2006]
  Nyckelord :Fastighetsmäkleri; Jordbruksfastigheter;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete är en undersökning av vad det är som påverkar köpare och säljare att välja vilken mäklare man vill ha för att köpa eller sälja lantbruksfastigheter. Det har också varit vår avsikt att försöka utröna vilka kanaler som kan vara påverkande för valet. LÄS MER