Sökning: "Joint Dominance"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Joint Dominance.

 1. 1. Kunskap är makt: en intervjustudie om bdsm-utövares upplevelser av terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Reid Lantto; [2020]
  Nyckelord :bdsm; terapi; bemötande; minoritetsstress; hbtq; transformativ forskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur personer som utövar bdsm (bondage, disciplin, dominans, underkastelse, sadism, masochism) upplevde terapeu-tiskt bemötande när bdsm nämndes i terapi. Semi-strukturerade intervjuer genomför-des med 27 bdsm-utövare som hade erfarenhet av terapi. LÄS MER

 2. 2. Fler behövande minskar (ibland) hjälpmotivationen : Proportions-dominans effekten i separat bedömning, samtidig bedömning samt påtvingt val

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Carolina Bråhn; [2019]
  Nyckelord :proportions-dominans effekten; antalsokänslighet; separat bedömning; samtidig bedömning; påtvingat val;

  Sammanfattning : Tidigare har studier funnit att människor tenderar att ha en högre motivation till att hjälpa när proportionen vi hjälper är större. Detta kallas för proportions- dominans effekten (PDE) och syftet med uppsatsen är att i två studier, systematiskt undersöka om PDE finns i tre olika bedömningssätt (separat bedömning, samtidig bedömning och påtvingat val). LÄS MER

 3. 3. Why Care Matters: Analysing the German Response to the European Refugee Crisis from a Global Ethics of Care Perspective.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Anne Sophie Eberstein; [2016]
  Nyckelord :Ethics of Care; relationalism; feminism; globalisation; global migrant crisis; discursive psychology ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to introduce a global reading of the feminist Ethics of Care and its theoretical conceptualisation as framework for the political response to the global migrant crisis. To pursue this end, the thesis starts by indicating the need for a joint political response to the global migrant crisis, the lack of compas- sion on political level for refugees fleeing from conflict and persecution, and the dominance of exclusion within political discourses. LÄS MER

 4. 4. Bank Lending Channel of Listed Banks in China -- Bank Level Panel Data Analyses

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Pengcheng Luo; [2015]
  Nyckelord :Monetary Transmission Mechanism; Bank Lending Channel; Monetary Policy; Banking Sector; China s Central Bank; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Bank Lending Channel, proposed by Bernanke & Blinder (1988), among other transmission mechanisms, is hypothesized to exist in China because of the dominance of the Chinese banking system. This paper mainly investigates the effect of monetary policy rate change on the lending behavior of Chinese banks. LÄS MER

 5. 5. On the Motivation to Help: Victim Information, Proportion Dominance and Group Affiliation Systematically Explored

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrik Johansson; Oskar Sundfelt; [2013]
  Nyckelord :help motivation; identifiable victim effect; proportion dominance effect; in-group effect; social distance; joint evaluation; separate evaluation; Social Sciences;

  Sammanfattning : There are 3 factors that have a large impact on the motivation to help a victim. 1.) A higher willingness to help an identified, than a non-identified victim. 2. LÄS MER