Sökning: "Joint activity"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden Joint activity.

 1. 1. Evaluation of whole-body bone scans performed using a gamma camera with Cadmium Zinc Telluride detector

  Master-uppsats,

  Författare :Victor Asp; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; whole-body bone scans; gamma camera; Cadmium Zinc Telluride detector;

  Sammanfattning : The bone scan is a common nuclear medicine imaging procedure that is mainly used for evaluating several oncological patient groups. A radioactive tracer, 99mTc -labelled diphosphonate, is injected intravenously and accumulates in the skeleton. The distribution of the tracer in the body is measured with a gamma camera 3 hours post-injection. LÄS MER

 2. 2. Motion och motivation : En intervjustudie om hur spelifiering i hälsoapplikationer påverkar medarbetarengagemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Gustav Jonsson; Alexander Sjödin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motivated and engaged employees has a great influence on the performance of a company. Apopular design strategy that has been created to achieve motivated and engaged employees isgamification. There is, on the other hand, research showing that gamification could havenegative effects on the well-being of people. LÄS MER

 3. 3. On Bond Provisions and M&A Activity

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Johan Rudengren; Lucas Johnson; [2022]
  Nyckelord :Callable Bonds; Bond Covenants; M A; Acquisition Premium; Debt Overhang;

  Sammanfattning : The share of bonds issued with a call provision has increased during the last 20 years. We find that companies with callable bond debt are more likely to become takeover targets. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser och erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder vid knäledsartros : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Holmgren; Johanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Knäledsartros; Hälsofrämjande åtgärder; Patientens erfarenheter; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund   Knäledsartros drabbar personer i alla åldrar, där både incidens och prevalens ökar med stigande ålder. Det är en kronisk och progressiv sjukdom där vävnaden i leden succesivt bryts ned samtidigt som återuppbyggnaden inte sker i samma takt. LÄS MER

 5. 5. Handover Communications in Software Operations - A Qualitative Study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Chad Todd; [2022]
  Nyckelord :Handover Communications; Common Ground; Joint Activity; Software Systems; Software Operations; Adaptive Capacity; Confidence; FLMU06; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : The passing of information through handover communications is essential in many workplaces. Such handover communication is for example crucial in health care institutions, in nuclear power and in software operations. Handover communications in software operations happen on a daily basis much like in health care. LÄS MER