Sökning: "Jokinen Fredrik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jokinen Fredrik.

  1. 1. Företagares upplevda hinder vid start av e-handel : -En studie gjort ur ett företagsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Daniel Jonsson; Jokinen Fredrik; [2010]
    Nyckelord :e-handel; företagande;

    Sammanfattning : Handel mellan människor har existerat i tusentals år genom byte av varor. För varje sekel som gått har handeln växt sig större och blivit mer global. Det skulle ändå dröja till slutet på nittonhundratalet innan e-handeln slog igenom. Sedan e-handeln introducerades har den växt för varje år. LÄS MER