Sökning: "Jomshof"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Jomshof.

 1. 1. Sverigedemokraternas retorik kring islam inom verbal debatt : En retorisk analys utifrån teorier om populism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Alexander Lif; Dilan Demirbag; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; islam; retorik; populism; retorikanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera Sverigedemokraternas nutida politiska retorik kring islam och jämföra denna med teorier om hur populism uttrycks inom politik. Med detta kan Sverigedemokraternas rykte som ett populistiskt parti undersökas vidare i detalj, samt skapa en bild av hur de argumenterar i politiska sammanhang kring ett så stort och viktigt ämne som islam, relevant i ett nutida politiskt klimat där invandringsfrågan är starkt omdiskuterad. LÄS MER

 2. 2. Är Sverigedemokraternas ideologi förenlig med skolans värdegrundprincip? En textanalys av konflikten mellan Sverigedemokraternas värdegrundprincip och värdegrundprincipen i skolans verksamhet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pa Famara M Faal; [2011]
  Nyckelord :Sweden Democrats; Richard Jomshof; School Policy; Education Act; populism; liberal ideal; equality; text analysis; value; value conflict; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Freedom of speech was hotly debated at a high school in Karlskrona regarding Richard Jomshof, a social studies teacher and an active member of the Sweden Democrats. Due to his party affiliation, his students protested against him. LÄS MER