Sökning: "Jon Alette"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jon Alette.

  1. 1. Så mycket på spel. En studie om spels narrativa förmåga och funktion i skolan

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Jon Alette; [2014-02-06]
    Nyckelord :Video Games; Narrative; Cybertext; Structured Blanks; Literature didactics; Spel; Narrativ; Strukturerade Tomrum; Litteraturdidaktik; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate and discuss the current state of game research and its potential usage in didactic situations. The essay is divided in two parts. Part one consists of an attempt to comment preceding contemporary game research and address possible myths that have been established. LÄS MER