Sökning: "Jon Franzén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jon Franzén.

 1. 1. Den samarbetande skolan : - En kartläggning över hur samarbete och kompetensutveckling påverkar utvecklingen av SO- undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Franzén Ida; [2015]
  Nyckelord :Samarbete; kompetensutveckling; SO- undervisning; kollegialt lärande.;

  Sammanfattning : Studien undersöker på sex olika skolor hur en SO- lärare upplever de befintliga möjligheterna för samarbete och kompetensutveckling inom SO- ämnena. Syftet med studien är att studera hur lärarna upplever att den nuvarande SO- undervisningen förbättras av samarbete och kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av Matematik A : En jämförelse mellan yrkesförberedande och studieförberedande program ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Jon Franzén; Jonas Hansson; [2009]
  Nyckelord :kommunikation; lärarledda aktiviteter; förväntningar;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka om det finns någon skillnad i hur läraren undervisar i Matematik A på gymnasieskolans studieförberedande och yrkesförberedande program. En av frågeställningarna är att undersöka vilka skillnader som finns i det innehåll lärarna skriver på tavlan. LÄS MER

 3. 3. Motorcyklar - Dödens hantlangare : Olyckor med Mc, varför händer dom, vilka är dom och vad kan man göra åt det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Jon Franzén; Jonny Svensson; [2005]
  Nyckelord :Trafik och trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Meningen med detta arbete är att belysa olyckor i samband med mc-körning. Statistik visar på en utveckling i döds- och skadeantal relaterat till mc-körning som är skrämmande. Antalet dödade på motorcykel har ökat med 60 % från 2002 till 2004 på svenska vägar. LÄS MER