Sökning: "Jon Jönsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jon Jönsson.

 1. 1. Talang i fotboll : En studie om ungdomsfotbollstränares upplevelser och syn på talanger i fotboll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jönsson Jon; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fotbollsspelares förhållningssätt till kost : En enkätundersökning om fotbollsspelares förhållningssätt till kost

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sebastian Eriksson; Jon Jönsson; [2017]
  Nyckelord :kost; fotbollsspelare; prestation; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vad behöver en fotbollsspelare för att lyckas? Det är svårt att säga precist vad som krävs. Det finns många faktorer som väger in. Det kan vara allt från träning till sömn och kost. LÄS MER

 3. 3. Investigation of a landfill leachate treatment plant in southern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Alessandro Sarno; [2014]
  Nyckelord :nitrification; landfill leachate; on-site treatment; nitrogen mass balance; nitrogen removal; ammonia volatilization.; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Dissolved ammonia is often referred to as one of the major contaminants in landfill leachates. Discharge concentration limits for municipal wastewater treatment plants in Sweden have been tightened in order to meet higher water quality standards. LÄS MER

 4. 4. Synen på idealelever i Pedagogisk tidskrift 1945-1962 utifrån en differentierande och exkluderande pedagogisk diskurs

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Jon Jönsson; [2008]
  Nyckelord :pedagogisk diskurs; idealelev; pedagogic discourse; ideal pupile;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Örebro läns turism: en jämförande studie emot övriga stora turistregioner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Jon Jönsson; [2008]
  Nyckelord :turism; marknadsföring; benchmarking; kvalitativ; competitive identity; glasriket; gästrikland; härjedalen; höga kusten; jämtlands län; siljan; västsverige; örebro län;

  Sammanfattning : .... LÄS MER