Sökning: "Jon Rask"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jon Rask.

 1. 1. Hur är det att vara en robot?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jacob Lundberg; Robin Christensen; Ylva Lundegård; Emil Segerbäck; Patrik Sletmo; Teo Tiefenbacher; Jon Vik; David Wajngot; [2017]
  Nyckelord :VR; robot; datorsystem;

  Sammanfattning : När både robotar och VR utvecklas i rask takt är det spännande att se vad för användningsområden de kan utnyttjas inom. I det här projektet har ett gränssnitt mellan VR och robot utvecklats, med målet att kunna bedriva forskning inom kognitionsvetenskap. LÄS MER

 2. 2. Battery energy storage for intermittent renewable electricity production : A review and demonstration of energy storage applications permitting higher penetration of renewables

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Steffen Görtz; [2015]
  Nyckelord :Energy storage; Renewable electricity;

  Sammanfattning : Driven by resource politics and climate change, the transition from conventional fossil fuel based and centralized energy generation to distributed renewables is increasing rapidly. Wind and solar power generation offer carbon dioxide neutral electricity but also present some integration difficulties for energy system operators and planners due to intermittent power output. LÄS MER

 3. 3. Läroböckers idéer om demokratiskt deltagande. : En idéanalys av tre läroböcker inom tre läroplaner.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jon Rask; Sepideh Wägner; [2012]
  Nyckelord :; Samhällskunskap; Idéer om demokrati; Medborgerligt inflytande; Utbildningskonceptioner; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva olika idéer om demokratiskt deltagande som förekommer i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet. De tre läroböckerna som undersökts har varit gällande under tre olika läroplaner för svensk gymnasieskolan. Undersökningens teoretiska ramverk bygger på Thomas Englunds utbildningskonceptioner. LÄS MER