Sökning: "Jon Söderberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jon Söderberg.

 1. 1. Tillbaka till livet : En kvalitativ studie om förändringsprocessen mot ett drogfritt liv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktor Marklund; Jon Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Beroende; Drogfrihet; Transteoretiska modellen; Förändringsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för de processer som individer med missbruk och beroende beskriver som centrala för deras tillfrisknande. Vidare undersöks vad som motiverat individen att söka hjälp, har förändringen föranletts av en specifik händelse eller beskrivs det som en större process och vad upplever individen har underlättat och försvårat tillfrisknandet. LÄS MER

 2. 2. A method for using harvester data in airborne laser prediction of forest variables in mature coniferous stands

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Jon Söderberg; [2015]
  Nyckelord :raster; segmentation; ALS; area based method;

  Sammanfattning : Behovet av tillförlitlig skoglig information för planering i skogsbruket har resulterat i en utveckling av olika inventeringsmetoder. Kostnaden styr ofta valet av inventeringsmetod och frekvensen av inventeringar, vilket påverkar kvaliteten på den information som finns tillgänglig för skogsförvaltare. LÄS MER

 3. 3. Hur växer den sibiriska lärken i Sverige? : tillväxt och höjdutveckling i Siljansfors försökspark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Julia Ingelmark ; Jon Söderberg; [2013]
  Nyckelord :Larix sibirica; Larix sukaczewii; rysk lärk; barrträd; Dalarna;

  Sammanfattning : Sibirisk lärk (Larix sibirica och Larix sukaczewii) är ett snabbväxande barrträd som odlats i Sverige i mer än 100 år. Trots det finns det få studier angående dess potential i Sverige och dessutom visar studierna på skilda resultat. LÄS MER

 4. 4. Further development of a pulse magentizer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Jon Axelsson; Per Söderberg; [2012]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A machine for magnetizing permanent magnets is under development at LTH. The idea of the machine is to affect only small pieces of a magnet at the time to obtain magnets with an arbitrary flux density, of course with respect to the magnetic material. The final machine is supposed to work in a closed loop fashion. LÄS MER