Sökning: "Jon Vik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jon Vik.

 1. 1. Not All Goals Are Created Equal : Evaluating Hockey Players in the NHL Using Q-Learning with a Contextual Reward Function

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Jon Vik; [2021]
  Nyckelord :Sports Analytics; Markov Game; Machine Learning; Reinforcement Learning; Q-Learning; Data Mining; National Hockey League; Ice Hockey; Reward Function; Player Evaluation;

  Sammanfattning : Not all goals in the game of ice hockey are created equal: some goals increase the chances of winning more than others. This thesis investigates the result of constructing and using a reward function that takes this fact into consideration, instead of the common binary reward function. LÄS MER

 2. 2. Hur är det att vara en robot?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jacob Lundberg; Robin Christensen; Ylva Lundegård; Emil Segerbäck; Patrik Sletmo; Teo Tiefenbacher; Jon Vik; David Wajngot; [2017]
  Nyckelord :VR; robot; datorsystem;

  Sammanfattning : När både robotar och VR utvecklas i rask takt är det spännande att se vad för användningsområden de kan utnyttjas inom. I det här projektet har ett gränssnitt mellan VR och robot utvecklats, med målet att kunna bedriva forskning inom kognitionsvetenskap. LÄS MER