Sökning: "Jon Werkander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jon Werkander.

 1. 1. Erfarenhetsrapportering vid Forsmarks Kraftgrupp AB : Utvärdering av erfarenhetsåterföringsprocessen samt utveckling av ett systemstöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jon Werkander; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organisations constantly live under the potential threat of events and accidents that seriously could harm the organisation. Forsmarks Kraftgrupp AB, the company that this master thesis focus on, is in no aspect excepted from this threat. LÄS MER

 2. 2. Fairtrade coffe in Indonesia : Fairtrade coffee - improved living conditions for coffee farmers, or just a higher coffe price?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Wondollek; Jon Werkander; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER