Sökning: "Jon Wikingsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jon Wikingsson.

 1. 1. Ett örlogsfartyg är inte ett bestyckat handelsfartyg

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Militärtekniska avdelningen (MTA)

  Författare :Jon Wikingsson; [2010]
  Nyckelord :Military-technology; Väpnad strid; militär sjösäkerhet; konfiguration; örlogsfartyg; materielproduktionsprocessen; militärteknik;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats i krigsvetenskap med inriktning i militärteknik behandlar utveckling av kravställningen i materielproduktionsprocessen för örlogsfartyg, exemplifierat av en konfigurationslösning för manöverbryggan. Syftet är att föreslå nya krav på materielproduktionsprocessen för att skapa förutsättningar för konfigurationslösningar på örlogsfartyg som säkerställer utövandet av den väpnade striden och hanterar effekter av stridsskador samtidigt som den militära sjösäkerheten tillgodoses. LÄS MER

 2. 2. Prediktering av radarvågutbredning i troposfären : en smal sak för den taktiske chefen?

  M1-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jon Wikingsson; [2009]
  Nyckelord :Military-technology; vågutbredning; radar; LBM; AREPS; Militärteknik;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete i militärteknik behandlar två simuleringsprogram för radarvågutbredning i syfte att undersöka konsekvenserna av dess nyttjande för den taktiske chefen till sjöss. Simuleringsprogrammens användbarhet mäts kvalitativt genom att respektive simuleringsprograms egenskaper ställs mot den taktiske chefens krav. LÄS MER