Sökning: "Jonas Åström [2008]<"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Åström [2008]<.

 1. 1. Sverigefonders avkastning under finanskrisen 2008 - en kvantitativ studie med fokus på förvaltarerfarenhetens och fondstorlekens inverkan på fondavkastningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Åström; Pernilla Karlsson; Karin Wågnert; [2010]
  Nyckelord :Fondavkastning; Finanskrisen 2008; Förvaltarerfarenhet; Fondstorlek; Fyrfältsmatris; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att undersöka om fondförvaltarens totala erfarenhet respektive erfarenhet i den nuvarande fonden, samt aktiefondens marknadsvärde och antalet olika aktier i fonden hade någon inverkan på fondens avkastning under den senaste finanskrisen. Studien syftar även till att jämföra om resultatet skiljer sig åt från perioden före och efter krisen. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av avdelningarna K81 och K83 på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jenny Jangefelt Nilsson; Jonas Olsson; Johan Svensson; Jonas Åström; [2008]
  Nyckelord :CFast; ERM; utrymning; Huddinge; ortoped; kritiska förhållanden; sjukhus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is an evaluation of the personal safety at two orthopedic wards at Karolinska University Hospital in Huddinge, Sweden. No considerations have been taken to material or economic damage. Computer models have been used to simulate three scenarios. LÄS MER