Sökning: "Jonas Ahlberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jonas Ahlberg.

 1. 1. Relationskompetens i specialpedagogiska professioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Malm; Lena Leijonqvist; [2019]
  Nyckelord :Authenticity; communication; faith and trust; relational competence; focal point of education; Autenticitet; kommunikation; förtroende; tillit; relationskompetens; utbildningens brännpunkt; mellanmänskliga möten;

  Sammanfattning : The aim of our study is to contribute with knowledge about what characterizes special educators´relational competence. In our study we have used results from an ongoing research project with the title ”Pre-service Special Educators´ Relational Competence” under the guidance of professor Jonas Aspelin at Kristianstad University. LÄS MER

 2. 2. Bring Your Own Device : Val av teknisk lösning för BYOD

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Jonas Ahlberg; Madelen Lundqvist; [2013]
  Nyckelord :BYOD; Konsumentisering; Mobilitet;

  Sammanfattning : De avancerade tekniska enheterna blir ständigt fler och människan blir allt mera beroende av att ha med dem överallt för att utföra olika ärenden. I de flesta fall rör det sig om så kallade smarta telefoner och surfplattor. LÄS MER

 3. 3. Ägarstyrda respektive icke ägarstyrda fastighetsföretag - En studie i företagsprestation på den svenska fastighetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bogojovski; Jonas Palo; Jimmie Ahlberg Rossler; [2013]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rättens konstruktion på Jämställdhetsområdet

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristian Ahlberg; Jonas Berglund; [2003]
  Nyckelord :arbetsrätt; jämställdhet; Law;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka de rättsliga konstruktioner som skapats på jämställdhetsområdet. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka de bakomliggande orsakerna till utvecklingen på området samt de effekter som de rättsliga konstruktionerna fått. LÄS MER