Sökning: "Jonas Ahlsgård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Ahlsgård.

  1. 1. Är APU-handledaren den förväntade pedagogen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Jonas Ahlsgård; [2009]
    Nyckelord :APU; Handledare; Samverkan; Hotell restaurangprogrammet;

    Sammanfattning : På Hotell & restaurangprogrammet likt de flesta yrkesförberedande gymnasieprogram, är den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) ett väsentligt inslag i undervisningen. Detta innebär att eleverna under totalt femton veckor förlägger sin utbildning på en arbetsplats. LÄS MER